Mikrogalerii projekt


Voronja ja HAKI galeriide asutajad ja eestvedajad Raul Oreškin ja Kaili kask planeerivad rajada Tartusse, Lubja tänaval asuvate nõukogude-aegsete garaažibokside asemele, madalenergial põhineva Mikrogalerii. Garaažikompleksis on arhitekt Tiit Sild kahe boksi asemele ehitanud juba mikromajad. Piirkonda kutsutakse Mikrorajooniks – www.facebook.com/mikrorajoon

Esimene garaažiboks

Hetkel on olemas esimene garaažiboks ning plaanis on juurde osta teine, et 40-l ruutmeetril välja arendada madalenergia põhimõttel tegutsev näitusemaja. Avatavas galeriis on plaanis kulutada võimalikult vähe ressursse hoone ülalpidamiseks, et kunstiprogrammiks leitav raha jääks loojatele ja inimestele, kes galerii tegevust veavad. 

Voronja galerii garaažiboks, Mikrorajoonis.

Galeriihoone peab kandma kolme eesmärki

Rajatav galeriihoone peab kandma kolme eesmärki. Hoones peab saama aastaringselt elada ja tegutseda. Seal peavad olema võimalused kontoritööks ning lisaks peab saama hoones esitleda avalikkusele mõeldud näituseid. Et ära kasutada rajatava hoone minimaalset ruutmeetrite hulka, on plaanis katusele rajada mikroaed ning galerii välisseinale võiks tekkida nö tänavagalerii. Hoone tööshoidmiseks on plaanis kaasata sõltumatuid energiallikaid ja uudseid tehnoloogiaid.

Mikrorajoonis toimunud kogukonnapidu.

Samas garaažikompleksis asuv esimene Mikromaja.

Garaažikompleksis Mikromaja

Kunstiprogramm peaks samuti kandma madalenergia eesmärki ning sündima koostöös loojatega. Lahendusi võib olla mitmeid. Näiteks teosed, mis näituse lõppedes lahustuvad Emajões, andes toitu kaladele või looming, mida saab purustada ja külvata parkidesse, millest sirguvad lilleaasad. Võib-olla on võimalik teosed, kunagi kaugemas tulevikus „lahti harutada“, et neist midagi järgmist luua, ehitada? Piire ilmselt pole, kui see alguspunktis eesmärgiks seada.

Mikrorajoonis toimunud kogukonnapidu.

Mikrogalerii on pilootprojekt

Mikrogalerii on pilootprojekt, mille raames saab testida, kuidas väiksel pinnal luua kvaliteetset ja rohket publikut kõnetavat (rahvusvahelist) kunstiprogrammi. Galerii eestvedajad annavad kogu protsessist blogivormis ülevaateid, mis rohepöörde kontekstis praktilisel tasandil toimib ja mis võib-olla vajab veel läbimõtlemist ja arendamist.

Mikrogalerii arendus on jagatud kolme etappi:

Aprill - detsember 2023

Teise garaažiboksi ostmine, galerii visioneerimine koos erinevate partneritega, projekteerimine, ehitusloa taotlemine, ehituseks vajaminema rahastuse otsimine.
Veebruar - oktoober 2024

Ehitustegevus, kokkulepped kunstiprogrammi käivitamiseks, kunstiprogrammi rahastuse otsimine. I ja II etapi orienteeruv eelarve on 140 000 €.
Jaanuar - detsember 2025

Mikrogalerii avamine aastaringse kunstiprogrammiga, minimaalselt 6 näitust aastas. III etapi eelarve jääb 20 000 € piiresse

Projekti rahastamisel on plaanis kaasata avaliku sektori vahendeid, erasektori kaasamist, osalemist erinevates programmides, rahvarahastu kampaaniat ning omaosalust.

Eriti suured sõbrad võivad meid ka otse toetada, tehes annetuse meie Voronja galerii arveldusarvele. 

MTÜ Peipsiveere Kunstikeskus 
EE931010220263729228  

 

Lubja tänava mikrorajooni tulevikuvisioon.
 

Projekti olulisus:

Kaasaegne elamu-galerii

Lagunemisele määratud garaažiboksi asemele tekkivas Mikrogaleriis rajatakse kaasaegsete tingimustega elamu-galerii, näidates, et kvaliteetne kultuuriprogramm saab sündida ka minimaalsel pinnal, rikastades ühtlasi piirkonna kultuurielu.

Raha jääb loojatele

Loodavas Mikrogaleriis on eesmärgiks kulutada võimalikult vähe raha hoone ülalpidmaiseks, et kultuuri heaks eraldatud eelarve jääks loojatele ning inimestele kes panustavad kunstiprogrammi loomesse.  

Tagasiside eestvedajatelt

Kolmeaastase pilootprojekti vältel annavad eestvedajad protsessi kohta tagasisidet, mida saab kasutada järgmiste sarnaste projektide elluviimisel.